Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő - Olvassunk együtt!

VERSENYFELHÍVÁS
IRODALMI ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ 2014

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium magyar munkacsoportja és az iskola könyvtára 2013/2014-es tanévben megrendezi az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőt.
Az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő 4 fős csapatvetélkedő, amelyen az iskola minden diákja részt vehet a művek kiválasztása alapján megfelelően.
A válaszható művek:
Balázs Ágnes: Lufi és a hóba rajzolt szív
J. R.R. Tolkien: A hobbit
J.R.R: Tolkien: A Gyűrűk Ura
A felhasznált irodalom a könyvtárban elérhető.
Az 1. forduló feladatlapjainak beküldési határideje: Február 19.
A megoldott feladatlapok visszaküldése online formában történik a konyvtar@jezsu.hu címre. A javítás után a legjobb csapatok kerülnek a 2. fordulóba.
Jutalom:
1-2. helyezés: Bp.-i kirándulás
3. helyezés: Könyvjutalom


További információ: dr. Marincsákné Nagy Ildikó tanárnőnél

ildikopiroska@gmail.com

  A pályázati felhívás itt letölthető  

Ajánlott irodalom: Az iskolai könyvtárban elérhető.

  Ifjúsági-könyvek-Balázs-Á.-1.ford. feladatlap itt letölthető  

  Tolkien-7-8 feladatlap itt letölthető  

  Tolkien-9-11 feladatlap itt letölthető  

(a feladatlapot töltsétek le, dolgozzátok ki és
készen küldjétek vissza a konyvtar@jezsu.hu e-mail címre)

Jó versenyzést kívánunk!

LEZÁRULT AZ IRODALMI ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ (2013)!

IRODALMI ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ (2013)


VERSENYFELHÍVÁS


A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium magyar munkacsoportja és az iskola könyvtára 2012/2013-es tanév II. félévében irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőt hirdet.


A vetélkedő célja: A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak, kreativitásuknak és általános műveltségüknek fejlesztése.


A vetélkedő kategóriái, korcsoportok:


I. korcsoport: 5-6. évf.


II. korcsoport: 7-8. évf.


III. korcsoport: 9-10-11. évf.


A verseny témája és a felkészüléshez használt szakirodalom korcsoportonként és fordulónként:


Korcsoport
Krocsoport Téma Forduló Ajánlott irodalom (könyvtár) Film
I. Gárdonyi Géza 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból -
I. Gárdonyi Géza 2. forduló Gárdonyi Géza: Az egri csillagok Az egri csillagok
II. Tamási Áron 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból -
II. Tamási Áron 2. forduló Tamási Áron: Ábel a rengetegben Ábel a rengetegben
III. Móricz Zsigmond 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból -
III. Móricz Zsigmond 2. forduló Móricz Zsigmond: Úri muri Úri muri


A jelentkezés módja:

Az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő 4 fős csapatvetélkedő, amelyen az iskola minden diákja részt vehet korcsoportjának megfelelően.


A jelentkezés határideje:

Az 1. forduló beadási határidejét keressétek a könyvtárban!

Az 1. forduló eredményének hirdetése a könyvtári faliújságon illetve a honlapon fog történni.

Helye: I. korcsop.: Könyvtár

II. korcsop.: Dráma- és zeneterem (régi könyvtár)

III. korcsop.: Humánterem


A verseny menete:


A verseny lebonyolítása 2 fordulós. Az első forduló eredményei alapján a legeredményesebb 5 csapat jut a döntőbe.


1. forduló: selejtező

A megadott téma alapján összeállított feladatlap kitöltése könyvtárhasználat segítségével. A felhasznált irodalom az iskolai könyvtárban megtalálható.

A csapatok a megadott feladatlapokat elérhetik, letölthetik az iskolai könyvtár honlapjáról, amelynek kitöltésére 10 nap áll rendelkezésre.

AZ 1. FORDULÓ HATÁRIDEJE: MÁJUS 17.

A megoldott feladatlapok visszaküldése online formában történik a konyvtar@jezsu.hu címre. A javítás után az első 5 csapat kerül a 2. fordulóba.


2. forduló: döntő.

a 2. FORDULÓ IDŐPONTJA: MÁJUS 23.
Műveltségi vetélkedő

(A magyar tanárok zsűrizésével kerül megrendezésre a kiadott téma alapján.)


Jutalom:

1. helyezés: Bp.-i kirándulás

2. helyezés: Színházlátogatás

3. helyezés: Könyvjutalom


További információ: dr. Marincsákné Nagy Ildikó tanárnőnél

ildikopiroska@gmail.com

Ajánlott irodalom: Az iskolai könyvtárban elérhető.

  A Gárdonyi Géza feladatlap itt letölthető  

  A Tamási Áron feladatlap itt letölthető  

  A Móricz Zsigmond feladatlap itt letölthető  

(a feladatlapot töltsétek le, dolgozzátok ki és
készen küldjétek vissza a konyvtar@jezsu.hu e-mail címre)

Jó versenyzést kívánunk!

  A pályázati felhívás itt letölthető  

BESZÁMOLÓ A JUTALOM KIRÁNDULÁSRÓL

Egy nap a jezsuiták főhadiszállásán

Ki ne gondolkodott volna még el jezsus diákként azon, hogyan nézhet ki a jezsuita rend magyarországi központja? Milyen helyen vannak a jezsuiták féltett könyvei?
Néhány jezsuitás diáktársammal lehetőséget kaptunk ennek a helynek a megismerésére, a rendtörténeti könyvtárral való ismerkedésre egy jutalom kirándulás keretén belül. Ildikó néni egy irodalmi vetélkedőt hirdetett és a legjobb eredményt elértek közül kerültek ki azok a szerencsések, akik egy napot tölthettek könyvtári kiránduláson belül. S ezen belül járhatunk a pesti jezsuitáknál is.
Az első állomásunk a Horánszky utcán található Párbeszédek Háza volt.
Itt Bikfalvi Géza könyvtáros úr rövid ismertetője után megcsodálhattuk a Jézus Szíve Templom belsejét és közelebbről tanulmányozhattuk a jezsuita rend történetét. Betekintést nyertünk a rendtörténeti könyvtár és levéltár működésébe, ahol újabb hasznos információkkal lettünk gazdagabbak.
A délelőtti kis túránkat egy ízletes ebéddel zárhattuk, amit szintén a Párbeszédek Házában, a Loyola Caféban költhettünk el, ami kulturális szerepet is betölt a házon belül.
A kis pihenő után tovább folytattuk utunkat. A Petőfi Irodalmi Múzeum volt a cél. Ahol a múzeum megismerésével és mint szakkönyvtárral ismerkedhettünk. Az alsósokból álló kis csapatunknak az ottaniak egy kisebb vetélkedőt szerveztek. A téma nem lehetett más, mint Petőfi Sándor. Két csoportba osztottak minket, és közösen kellett az egyes kérdésekre megtalálni a megoldást. Még mi nagyok is teljesen belefeledkeztünk a játék hevébe, így a végén sietősre kellett fogni a dolgot.
A elsétáltunk (futólépésben) a Duna-partra megcsodálni az akkor épp rendkívül megáradt folyót és katasztrófaturistaként készítettünk egy pár fotót is az elárasztott rakparton. Ráadásul csoportképkészítéshez is megfelelő háttérnek bizonyult! 
Végül rohanva, lélekszakadva, de elértük a 15:30-kor induló IC-t. 
Köszönjük elsősorban Istennek ezt a felejthetetlen napot, amit együtt tölthettünk, továbbá Dr. Marincsákné Nagy Ildikó és Karajz Nikolett tanárnőknek a szervezést és a felügyeletet.  Remélem a jövőben is részt vehetünk hasonlóan érdekes és színes programokon és újabb könyvtárakkal ismerkedhetünk meg!!!!

Az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőről készült fotók a könyvtári E-learningen erre a célra kialakított részen (     ide     kattintva) tekinthetők meg.