Kompetenciák fejlesztése a könyvtárban

A könyvtárismeret hatékonyan hozzájárul az életen át tartó tanuláshoz, hiszen a könyvtár és használatának ismerete által az olvasó közelebb kerül a könyvtárhoz.

Kompetenciák fejlesztése a könyvtárban

Szövegértés => szövegértést fejlesztő foglalkozások segítségével erősíti a szövegértést, lényegkiemelést.
Digitális kompetencia => a könyvtár hatékonyan erősíti és fejleszti a digitális kompetenciát
  • IKT eszközök révén: asztali számítógép használati lehetőség, internet hozzáférés, projektorral segített előadások, órák, online könyvtári katalógus, elektronikus tananyag (E-Learning)
  • szolgáltatásai révén: könyvtári honlap, online könyvtári katalógus, könyvtári E-Learning, számos lehetőséget nyújt dolgozatok, kiselőadások, prezentációk számítógépes elkészítésére, illetve az ezekhez szükséges segédanyagok gyűjtése, online katalógusokban való keresés, bibliográfia készítése
Önálló tanulás => a könyvtárismeret teljes mértékben segíti és hozzájárul az egyéni tanulás kibontakozásához. Mivel a könyvtár mindenhol segíti a tanulást, ezért a könyvtárismeret az önálló könyvtárhasználatot segítve jelentősen hozzájárul az önálló kutatáshoz és fejlődéshez, a tehetség önálló kibontakozásához. Könyvtári ismeretek, könyvek részeinek bemutatása által a könyvekben való tájékozódás tanításával segíti az önálló tájékozódásra vonatkozó képességek javítását fülönösen szótárak, enciklopédiák, lexikonok használata során. A különböző dokumentumtípusok és hordozó bemutatásán túl a könyvtár működésének, a könyvek raktározásának, csoportosításának és tartalmi feltárásának bemutatása által az önálló tanulás kompetenciája nő, hiszen ezeknek az ismereteknek a tudásával magabiztosabban használható a könyvtár, ezáltal mind a könyvtár, mind pedig annak használata jobban megszerethető és a raktári rend és állományrészek ismerete bármelyik könyvtár használata esetén hasznos a további tanulmányok során is. A könyvtár és az IKT eszközök szoros kapcsolata is hozzájárul az önálló tanuláshoz, hiszen ezek nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő lehetőségek, hiszen az adott könyvtár állományán túllátva közös katalógusokban, nagyobb könyvtárakban is kereshetünk nyomtatott, illetve elektronikus dokumentumokat.
Művészeti kompetencia => A könyvtári fotópályázat segítségével is erősödik a művészeti kompetencia.