a Helyesírás

Helyesírás

„Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.”     (Szemere Gyula)      Forrás: szepidezet.hu

Változások a Magyar Helyesírás Szabályai 12. kiadásában
Helyesírási tanácsadó portál - a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének portálja